duminică, 27 februarie 2011

Imagini


joi, 17 februarie 2011

Pas de deuxÎn această lume de conjunctură,
Un bizar balet aranjează cupluri
Spate în spate.Chipul umbrit ascunde 
                    Resentimentul.

În lumină, veselă pare masca...
Spectatorul vede extazul unui
Pas de deux pe scena de mare , rece
                    Singurătate.
                   

Pretutindeni , tuAcolo unde vin pe lume ploi
din puritatea vieţii unui nor,
în nesfârşitul spaţiu dintre noi ,
se-avântă gândul mut , bătrân condor
purtat de vânt potrivnic , înapoi.

Acolo unde ploile trăiesc
profund fiorul tandrei dăruiri ,
sărutul lor pecetluind firesc
miracolul unirii dintre miri ,
mă ofilesc , renasc şi înfloresc.

Acolo unde ploile nu mor
ci regăsesc un Cer primordial ,
m-aş contopi cu valul primitor ,
...să întrerup destinul virtual
al veşnicului spirit călător.


Ca o piatrăSunt ca o piatră nefolositoare
Desprinsă şi căzută din tării.
Cu aere de culme orbitoare
Am nimerit în planul unor vii
Şi preţioase pietre umblătoare.

Aştept de veacuri dalta creatoare ,
Cu meşteşug să-mi cizeleze chip
Deşi...nutresc ideea-ncântătoare
Că Timpul mă va transforma-n nisip
Şi-mi voi afla Destinul într-o Mare.

Molatic trup de scoică să îmi  fie
Culcuş grăuntelui din ce am fost ,
Să simt adânc tăcuta armonie ,
Să-nvăţ că suferinţa are rost
Şi să devin o perlă sidefie.

Visez steril o viaţă viitoare
Pe când pământul mă cuprinde lent .
Vreau să exist ! Cu ultima suflare
Compun un epitaf incoerent...
Ca orice piatră rece, gânditoare.

luni, 14 februarie 2011

Eu , Orfeu

                       

De prea mult dor

Struna s-a rupt

Şi lira inimii

A tăcut...

duminică, 13 februarie 2011

BaladescăValul tânăr , învolburat se-nalţă
Din adânca patimă înspre chipul
Adorat al salciei credincioase ,
                              Să îl atingă .


Ea , visând o unică-mbrăţişare
Se mlădie , pletele îşi răsfiră
Peste fruntea lui , aşteptând sărutul
                              Înfrigurată .


Între ei un fir de nisip mai este ,
Doar un pas în timpul inexorabil .
Dar niciunul nu a avut puterea .
                              Sau sentimentul ?...


joi, 10 februarie 2011

RestricţiiLibertate. Termen cu sensuri multe...
Fiecare vede un ciob şi crede
Că deţine Piatra filozofală,
                    Cheia comorii.

Căutând un punct de reper neutru
S-a născut, firesc, întrebarea : cine,
Când şi unde poate ajunge liber,
                    Invulnerabil ? 

Singur cu ispita. Perfida mască
Zâmbitoare, prietenoasă, dulce,
Dăruie plăcerea de-o clipă-n schimbul
                    Oarbei supuneri.

Singur cu durerea, cu inamicul .
Declarat şi perseverent te duce
Deseori la limita deznădejdii ,
                    La renunţare.

Singur chiar cu tine, cu trădătorul
Neştiut şi nebănuit vreodată.
Ce cumplită este otrava, gândul
                   Complicităţii.

Singur printre oameni, supus greşelii
Fiecare duce cu sine crucea
Şi lumina, calea şi adevărul ,
                   Spre mântuire.


marți, 8 februarie 2011

Misterul atracţiei universalePort şi-acum pe umăr , fierbinte , urma
Mîinii dragi , mesajul dorinţei tandre .
Negrăită , însă , de-aceea mult mai...
                                Fermecătoare .


Dulce adiere ,  sărutul vine
Ca nectarul înrourat , ca fructul
Parfumat şi alinător al setei
                                Pustiitoare.


Bat pereche într-o aceeaşi stare
Două inimi înlănţuite magic
De iubirea adevărată , simplă ,
                                Nemuritoare .

marți, 1 februarie 2011

Floare rarăFloare rară , dragostea trage să moară
Într-o glastră veche la trista fereastră .
Chip de ceară , Luna prin nori se strecoară ,
Steaua noastră cade pe bolta albastră.

Rană vie , inima mi se sfâşie
Pân' la sânge . Ura , iubirea înfrânge
Pe vecie . Lumea nu vede , nu ştie
Chinul mut al trupului ce se strânge

...Ca o rară floare ce trage să moară .