marți, 29 mai 2012

CosmogonieDemult, în lumina ce brusc exulta
Din Sinele cast şi voinţa de-a fi,
Vibraţia-naltă deja cunoştea
Splendoarea întregului şi se crea
Prin simplul impuls de a se dărui.

Neantul, surprins şi profund tulburat
Sorbi cu nesaţ al iubirii preaplin
Atât de perfect, de sublim exprimat
În graiul culorilor, fin nuanţat,
Iscat cu ardoare din verbul Divin.

În tonul etern, de la Do ideal
Aflat mai presus de-nţeles şi de gând,
Supus dar şi trist a descins în real
Nostalgicul Si, visul pur, ancestral
Şi primul orgoliu de spirit plăpând.

Sub el, alte unde firesc intonau
Aşa cum menit le era a suna,
Subtil în acorduri se înlănţuiau
Slujind simfonia prin care pulsau
Şi pururea focul ce viaţă năştea.

vineri, 25 mai 2012

Abilitate în două dimensiuniŞtii , uneori încerc să evadez
Din cercul strâmt al vieţii simple ,
Din golul ideal ce-l umple ,
În planul vast al unui crez ,
Într-o imensă aură sub tâmple.

Aş vrea să-i întrerup conturul fin ,
Să-i dau o şansă-n exprimare ,
O libertate creatoare
A formei ideale de destin :
Spirala ascendentă în mişcare .

Visez că mă înalţ . Mă arcuiesc...
Nu-mi aflu perspectiva  şi  umilă
Mă cert . Mai sper...Îmi este silă
De neputinţă şi mă amăgesc
Să mă rostogolesc în cerc , abilă.