sâmbătă, 29 ianuarie 2011

SincroneUneori , imaginea şi sonorul
se despart iar sensul se deformează.
Cum priveşti e una , ce spui e alta ,
                    eu sunt la mijloc.

Vinovaţi de sinceritate , ochii
mă cuprind . Atingerea pătimaşă
naşte flori - bujori pe obraz , pe buze
                    înrourate.

Vocea prinde catifelate tonuri ,
nefiresc de calde , mărind contrastul
dintre sentiment şi-nţelesul frazei
                   convenţionale.

Dacă vrei să aflu , atinge-mi părul.
Taci , respiră...Ţine-mă strâns în braţe !
Astfel vom păşi împreună către
                   Eternitate.

miercuri, 26 ianuarie 2011

TristTrist parfum înalţă la cer glicina
Ca un vis al florii spre mai albastru.
Orele-n canon plâng aceleaşi ritmuri,
                               Vremea e alta.

Armonie neauzită, caldă ,
Scaldă miezul sinelui ce devine
Sclav al melodiei cu infinite
                               Sensuri subtile.

Regăsesc în Cosmos tiparul celei
Care încă sunt , dar ascunsă lumii
Fără har  şi fără ştiinţa vieţii ,
                               Fără iubire.

marți, 25 ianuarie 2011

ViscolNoaptea întreagă ,                                             
vântul bezmetic
a înfricoşat
stelele de omăt
şi le-a risipit
care-ncotro . 

Crengile
s-au zbătut să-şi adune
cununi diamantine.
Acum se roagă
către Înalt.

Indiferentă , Luna         
meditează în trecere
la frumuseţea ei
schimbătoare.

Iar eu...
Veghez ca o torţă
clipa în care vei veni
să mă iubeşti
şi aprind
poarta de Răsărit a Cerului ,
să-ţi lumineze drumul
pentru încă
o zi.

NeîmplinireTrup iubit cu patimă omenească...
Cizelată , desăvârşită formă ,
Cum de n-ai primit şi nobleţea firii ,
                                Aureola ?

Tu , Lumină , graţie absolută
Întrupată în frumuseţea simplă ,
Ai găsit o cale spre fericirea
                                Fără durere?

Plâng de dorul spiritului pereche
Lângă care viaţa e Paradisul.
Cel visat , pierdutul , necunoscutul
                               Pâna la moarte.

BanalDin vârful peniţei , un rând
Senin ca o seară de vară
Rămâne pe fila uşoară .
...O palidă urmă de gând.


AsincroneMâna stângă pipăie albul foii
Căutând un liber lăcaş de gânduri
Peste care , păienjenişul vremii
                            Să se aştearnă.

Mâna dreaptă scrie de parcă este
Entitate liberă , gânditoare.
O privesc şi nu simt pornind din mine
                            Sensul ideii.

Între ele , ochii, bătrâne lacuri ,
Oglindesc a versului rimă strâmbă
Şi ascund de oameni dorinţa oarbă ,
                            Surdă şi mută.

duminică, 23 ianuarie 2011

De dor


Aseară, tot cu gândul plin de tine
M-am înălţat din trup în necuprins.
Un timp sublim, un loc de neatins, 
Un nicăieri de dincolo de lume. 


M-ademenea chemarea ta, în şoapte 
Născute-n mine din dorinţa-valuri,
Ca marea în furtună , prinsă-n maluri
De care se izbeşte orb în noapte.


Mă regăsesc sub pleoape şi sub tâmple
Şi-n inimă - alt ţărm în care sapă
Mareele iubirii, cât să-ncapă
Un gol ce-n ani cu ură să se umple.


Cu graţie, un ram cu albă floare
Se leagănă în ritm de vals stelar.
E solitară ca speranţa unui far, 
În hăul trist - o pată de culoare.   


În păr se prind aromele naturii,
Un bec imită Luna, ştrengăreşte,
Zâmbesc...Şi simt cu dor cum rătăceşte
Sărutul umbrei tale-n colţul gurii.